مقاله بررسي و تحليل سبک اشعار ميرزاده عشقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل سبک اشعار ميرزاده عشقي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميرزاده عشقي
مقاله سبک اشعار
مقاله ساختار زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني مطلق يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي عرب ملاحت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا به تعريف سبک و طرح ديدگاههاي صاحبنظران در باب سبک شعر ميرزاده عشقي پرداخته شده؛ سپس با تکيه بر کليات مصور عشقي، اشعار او از نظر زباني و ساختاري (صرفي و نحوي) مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در حوزه صرفي از ورود واژه هاي فرانسوي به شعر عشقي و قاعده کاهي زماني که غالبا به واژه ها و ساختارهاي کهن، متروک و مرده زبان مربوط هستند و همچنين هنجارگريزي سبکي که به عدول شاعر از زبان معيار و استفاده از لغات و ساختهاي زبان گفتار اختصاص دارد، سخن گفته شده و ميرزاده عشقي بعنوان يک شاعر نئوکلاسيسيسم و گرايش او به واژه هاي اروتيک بررسي شده است. در حوزه نحو نوآوري ها، کاربرد عبارات روايي، استفاده از ترکيبات محاوره اي، همنشيني ساختهاي کهنه و نو در کنار هم، سستي ترکيبات و ضعف تاليف هاي او مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. و در مجموع نشان داده شده است که نوسان شديد در زبان عشقي چه از نظر توجه به کهنه و نو، قاعده کاهي و قاعده افزايي، هنجارگريزي و … حکايت از آن دارد که عشقي در حوزه زبان مشغول آزمايش و خطاست.