مقاله بررسي و تحليل «شاه زن» در نگاه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل «شاه زن» در نگاه نظامي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاه زن
مقاله مهين بانو
مقاله نوشابه
مقاله بردع
مقاله فرمانروايي زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چنانچه پادشاهي شيرين و ماريه را ناديده بگيريم، از ميان چند پادشاهي که در آثار نظامي مطرح شده اند، حداقل دو تن از آن ها زن هستند که با وجود اين که به دليل تازگي و نادري مطلب، اهميت فراواني دارد تاکنون مورد توجه محققان واقع نشده است.
در اين مقاله براي نخستين بار به بررسي و تحليل پادشاهي زنان در اشعار نظامي پرداخته شده و سعي شده زمينه تاريخي و فکري اين امر به صورت کوتاه بيان شود و هدف اصلي حکيم نظامي در ساخت و پرداخت شاه زنان آثارش مشخص گردد.
در بخش اصلي مقاله، نخست شيوه زندگي و فرمان روايي نوشابه در شرفنامه، همراه با بيان ويژگي هاي شخصيتي و حکمراني او مورد بررسي قرار گرفته و سپس شيوه زندگي و ويژگي هاي فرمانروايي و شخصيت مهين بانو مورد بحث واقع شده است. در پايان تبيين شده است که نظامي به عنوان انديشمندي حکيم، به چه دليل طرح و شرح پادشاهي دو زن را در اشعار خويش گنجانده است.