مقاله بررسي و تحليل ضرورت گرايشي شدن آموزش رشته تربيت بدني در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل ضرورت گرايشي شدن آموزش رشته تربيت بدني در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايشي شدن
مقاله رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
مقاله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ضرورت گرايشي شدن آموزش رشته تربيت بدني در سطح دانشگاه هاي کشور بود. بدين منظور پرسشنامه اي در مقياس ليکرت تنظيم و بين ۸۰ نفر از جامعه دانشگاهيان کشور (۲۰ نفر هيات علمي، ۲۰ نفر فارغ التحصيل، ۲۰ نفر دانشجو و ۲۰ مربي برجسته) به عنوان نمونه آماري توزيع گرديد. اطلاعات مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت، نتايج کلي حاکي از توافق قوي گرايشي شدن آموزش تربيت بدني است. بدين شرح که ۸۸ درصد وضع کنوني رشته تربيت بدني را مناسب ارزيابي نکردند، ۸۳ درصد موافق گرايشي شدن بودند، ۹۲ درصد موافق گرايشي شدن در مقطع کارشناسي بودند و بيش از ۸۰ درصد هم موافق گرايشي شدن در مقطع کارشناسي ارشد بودند، حدود ۸۰ درصد با ايجاد گرايش هاي جديد مثل تغذيه، علم تمرين، طراحي تمرين، معلولين و بازپروري و حرکات درماني موافق اند و پيشنهاد داده اند که اين رشته ها بايد در برنامه آموزشي تحصيلات تکميلي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گنجانيده شود.