مقاله بررسي و تحليل عناصر داستاني فرائد السلوك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل عناصر داستاني فرائد السلوك
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرائدالسلوك
مقاله شخصيت
مقاله راوي
مقاله بن مايه
مقاله کنش
مقاله زمان و مکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي لوچهرقاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي و تحليل عناصر داستاني فرائدالسلوک مي پردازد و مباحثي مانند اوصاف قصه و داستان، نوع داستان، حجم، زبان، گفتگو، شخصيت، راوي و گويندگان، زاويه ديد، کنش داستاني، زنجيره مشترک بن مايه داستان ها، نتايج اخلاقي و زمان و مکان مورد کنکاش قرار مي گيرد. در داستان ها و قصه هاي فرائدالسلوك خصوصياتي چون تاکيد بر حوادث، محکم نبودن روابط علت و معلولي ميان رويدادها، مطلق گرايي، ختم شدن به نتايج اخلاقي، تغيير ناپذيري شخصيت ها، كيفيت روايت، بن مايه هاي مشترك و فرضي بودن زمان و مکان ديده مي شود. مجموعا ۵۸ داستان در فرائدالسلوك وجود دارد. داستان هاي اصلي ابواب، بلندتر از داستان هاي فرعي است. گفتگو بيشتر ميان اشخاص اصلي داستان ها برقرار مي شود. اختصاصات زباني نثر فني قرن ۶ و۷ در اين اثر ديده مي شود. در داستان هاي اين اثر از ۲۸۹ شخصيت استفاده شده است. بيشترين شخصيت ها از حيوانات (۲۹ درصد)، مردان و پسران (۵/۱۹درصد) و صاحبان مشاغل (۱۴درصد) استفاده شده است. گويندگان اصلي داستان ها عبارتند از:نويسنده كتاب که ۳۱ درصد داستان ها را نقل مي کند.۱۷درصد داستان ها توسط بهروز از شخصيت هاي داستاني، ۹درصد توسط پسر بازرگان و ۵ درصد توسط قصير از شخصيت هاي ديگر داستاني، نقل مي گردد. راويان اصلي اغلب ناشناخته اند و جز دو داستان كه راويان معيني دارد، ساير داستان ها با عباراتي مانند «شنيدم، گويند، آورده اند و اصحاب تاريخ و ارباب حكايات»روايت مي شود. زاويه ديد داستان ها اغلب سوم شخص است. ۴۵ درصد داستان ها داراي کنش و ۵۵ درصد فاقد کنش است، بن مايه هاي مشترک (دو عنصر وابسته، يک عنصر متضاد و واسطه) در اين کتاب بسامد زيادي دارد. همچنين ۹۵ درصد داستان ها داراي نتايج و توصيه هاي اخلاقي است و ۵ درصد فاقد اين امر است. تنها در ۷درصد داستان ها به حوادث خارق العاده اشاره شده، ۳۸ درصد داستان ها داراي زمان و ۷۰ درصد داراي مکان است.