مقاله بررسي و تحليل عوامل موثر بر ضريب تاثير نشريات حوزه اقتصاد مورد تاييد وزرات علوم، تحقيقات و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل عوامل موثر بر ضريب تاثير نشريات حوزه اقتصاد مورد تاييد وزرات علوم، تحقيقات و فناوري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله ضریب تاثیر
مقاله علم سنجی
مقاله نشریات اقتصاد
مقاله وزارت علوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي چاكلي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي عوامل موثر بر ضريب تاثير نشريات حوزه اقتصاد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مي پردازد. نوع تحقيق، علم سنجي است که با استفاده از روش هاي پيمايشي، تحليل استنادي و کتابخانه اي به انجام رسيده است. داده هاي تحقيق با استفاده از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام «آي. اس. سي.»، پرسشنامه و تورق نشريات مورد مطالعه گردآوري شده است. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل خود استنادي، هم آيندي مولفان، کيفيت مقالات، شهرت، تاخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروري، قيمت، ميزان رد مقالات و دسترسي آزاد است. ضريب تاثير نشريات مورد مطالعه، متغير وابسته تحقيق را تشکيل مي دهد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که عوامل خوداستنادي، کيفيت مقالات، هم آيندي مولفان، تاخير در انتشار به موقع، نسبت مقالات مروري و ميزان رد مقالات، رابطه معني داري با ضريب تاثير نشريات دارند. از سوي ديگر، عوامل شهرت و قيمت رابطه معني داري با ضريب تاثير نشريات ندارند. همچنين، دسترسي آزاد تغيير معني داري در ضريب تاثير نشريات مورد مطالعه ايجاد نکرده است. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان مي دهد که در تاثير هم زمان متغيرهاي مستقل تحقيق بر ضريب تاثير، عوامل ميزان رد مقالات، خوداستنادي، كيفيت، هم آيندي مولفان، نسبت مقالات مروري و تاخير در انتشار، به ترتيب بر ضريب تاثير نشريات اثر مي گذارند.