مقاله بررسي و تحليل نام هاي اشعار قيصر امين پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل نام هاي اشعار قيصر امين پور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيصر امين پور
مقاله نام اشعار
مقاله شعر معاصر
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ميري افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيصر امين پور، يکي از شاعران برجسته پس از انقلاب اسلامي است که در حوزه و قالب هاي مختلف شعري طبع آزمايي کرده است. از ايشان در حوزه شعر بزرگسالان ۴۴۵ عنوان شعر در پنج مجموعه شعري باقي مانده است که بررسي و تحليل آنها به منظور جريان شناسي دقيق شعر پس از انقلاب امري ضروري به شمار مي آيد. در اين مقاله، با توجه به مجموعه عنوان هاي شعري قيصر در پنج دفتر، سعي شده بدون توجه به محتواي خود اشعار در گام اول، خوانشي تازه از اشعار ايشان عرضه شود. فرضيه اين پژوهش در آغاز اين بوده است که بدون توجه به خواندن اشعار يک شاعر در مرحله اول مي توان مجموعه دستگاه فکري شاعر را بررسي و کشف کرد. بر اين اساس، ضمن طبقه بندي مجموعه اشعار قيصر در دو بستر صورت (عناصر زباني و تکنيکي) و محتوا؛ آن هم صرفا بر اساس عنوان شناسي اشعار؛ به اين نکته دست يافتيم که ميان عنوان و انديشه حاکم بر اشعار ايشان، انسجام و پيوند استواري، هم در حوزه صورت و هم در حوزه محتوا وجود دارد.