مقاله بررسي و تحليل نقش خزر در معادلات ژئوپليتيک منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل نقش خزر در معادلات ژئوپليتيک منطقه اي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله ژئواکونومي
مقاله خزر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده علي ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، با توجه به اينکه شکل گيري منطقه جديد خزر فقط يک نماد جغرافيايي روي نقشه سياسي جهان نبود، و تغييرات مهمي در رويکرد قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي نسبت به آن به وجود آمد، بنابراين، شکل گيري اين منطقه را ميتوان يک مولود ژئوپليتيکي دانست. اگر اغراق نباشد، اين منطقه در طول دو دهه گذشته، با توجه به واقعيت هاي ژئوپليتيکي منطقه (رژيم حقوقي خزر، موقعيت ژئوپليتيکي خزر در کانون حوزه هاي ژئوپليتيکي قفقاز، آسياي مرکزي و خاورميانه، تعلقات قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در خزر، نوع الگوي رفتاري دولت هاي ساحلي خزر در مناسبات سياسي و اقتصادي با يکديگر و دولت هاي فرامنطقه اي و به تبع همه اينها نوع ژئوپليتيک حاکم بر منطقه) در نقش هارتلند جديد اوراسيا نقش آفريني کرده است. در اين اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي نقش آفريني منطقه ژئوپليتيکي خزر در معادلات منطقه اي و فرامنطقه اي و به تبع آن الگوي ژئوپليتيکي حاکم بر منطقه و تاثيرات آن بر روي دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.