مقاله بررسي و تحليل نماد «دريا» در آثار عطار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل نماد «دريا» در آثار عطار
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عطار
مقاله دريا
مقاله قطره
مقاله خدا
مقاله انسان
مقاله فنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تحقيق در شعر عطار نشان مي دهد که رمز و نماد در بيان مفاهيم، آموزه ها و افکار عرفاني بسيار مورد توجه او بوده است. ساختار برخي از آثار عطار از جمله الهي نامه و منطق الطير نمادين است، اما گاهي نيز رمز و نماد در قالب الفاظ و کلمات پديدار مي شود که در اين مورد تنها واژگان در معناي فرا واقعي خود به کار مي روند. يکي از اين واژگان، درياست که در تقابل با واژگاني چون قطره، شبنم، موج، ماهي، گوهر و… مفهوم و معناي متفاوت مي يابد. عطار از اين نماد براي تبيين مفاهيم متعدد و متنوعي استفاده کرده است. بيشترين نمود اين واژه ها در آثار عطار در بيان انديشه رهايي از خود يا فنا و وصول به حقيقت برتر و دستيابي به توحيد ديده مي شود.