مقاله بررسي و تحليل نوسانات بارش برف سنگين در شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل نوسانات بارش برف سنگين در شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برف سنگين
مقاله آزمون من كندال
مقاله نوسان
مقاله روند
مقاله شمال غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نيا كريم
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تحليل و بررسي تغييرات بارش برف سنگين در منطقه شمال غرب كشور، آمار روزانه دما و بارش ۱۰ ايستگاه سينوپتيك كه شامل ايستگاه هاي پر برف محدوده مطالعاتي را مي شوند، از سازمان هواشناسي كشور دريافت گرديد. بررسي ها نشان داد كه بارش برف سنگين در همه ايستگاه ها و در طول دوره آماري مشترك داراي نوسانات زياد و روند كاهشي بوده است. استفاده از آزمون رتبه اي من كندال در مورد ايستگاه هاي داراي آمار طولاني مدت، وجود روند نزولي در دريافت بارش برف سنگين را براي ايستگاه هاي تبريز و اروميه و عدم وجود روند در اردبيل و خوي را نشان داد. همچنين آزمون گرافيكي من كندال نشان داد كه در دهه اخير بارش برف سنگين به جز تبريز در سه ايستگاه ديگر در جهت كاهشي، تغيير ناگهاني داشته، اگر چه اين تغيير، معني دار نبوده است. بررسي تغييرات ماهانه بارش برف سنگين، وقوع اين نزولات در بازه زماني طولاني هشت ماهه (اكتبر تا مي) را براي ايستگاه هاي اردبيل، اهر و خلخال نشان مي دهد. از نظر نسبت بارش برف سنگين به كل بارش هاي سنگين براي ۵ ماه برفي سال، اردبيل با %۹۰ و مراغه فقط با %۴۱ به ترتيب بيشترين و كمترين نسبت را دارا بوده اند.