مقاله بررسي و تحليل پديده تعويض مربيان در ليگ برتر فوتبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل پديده تعويض مربيان در ليگ برتر فوتبال ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تعويض مربيان
مقاله ليگ برتر فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوست قهفرخي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي و تحليل پديده تعويض مربيان در ليگ برتر فوتبال ايران مي باشد. بدين منظور داده ها و اطلاعات مربوط به مربيان تيم هاي مختلف در طول ۷ دوره برگزاري ليگ برتر ايران با استفاده از منابع گوناگون جمع آوري گرديد، سپس تجزيه و تحليل لازم بر روي اين اطلاعات صورت پذيرفت. روش انجام پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي بوده و جامعه و نمونه آماري اين پژوهش شامل کليه (۱۷۰ نفر) مربيان ۱۰۸ تيم حاضر در ۷ هفت دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال ايران بودند.
يافته هاي پژوهش نشان داد، با احتساب سه دوره ۱۴ تيمي، سه دوره ۱۶ تيمي و يک دوره ۱۸ تيمي، از مجموع ۱۰۸ تيمي که در ادوار مختلف ليگ حضور داشته اند، ۴۵ تيم (۴۲ درصد) اقدام به تعويض مربي خود در طول فصل نموده و شاهد ۶۲ تغيير (برخي تيم ها در يک فصل چند بار مربي خود را تغيير داده اند) بر روي نيمکت مربيگري تيم ها بوده ايم؛ که از اين تغييرات، فقط ۱۷ تغيير براي فصل بعد نيز پا برجا بوده و ۴۶ تغيير ديگر (۷۵ درصد) در پايان همان فصل دستخوش تغيير مجدد شده اند. همچنين، از بين ۲۴ مربي خارجي که در ليگ برتر فوتبال فعاليت کرده اند، فقط ۵ نفر در دو باشگاه يا بيشتر کار کرده اند و بقيه تنها با يک تيم و آن هم به صورت مقطعي همکاري داشته اند.
بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري کرد که بيش از ۷۵ درصد انتخاب ها (چه از جانب باشگاه ها، چه از جانب مربيان) بي نتيجه يا کم اثر بوده و منجر به بهبود نتايج يا ايجاد تغييرات مثبت و مستمر در تيم ها نشده است. به نظر مي رسد اينگونه تغييرات بدون انجام کارشناسي هاي لازم صورت پذيرفته و از همين رو تغييرات مربيان نتوانسته است بر کارآيي و عملکرد تيم ها تاثير مطلوبي داشته باشد.