مقاله بررسي و تحليل کاربري اراضي شهري و وزن دهي معيارهاي مکانيابي جايگاههاي پمپ گاز CNGبا استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: منطقه ۴ گازي شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل کاربري اراضي شهري و وزن دهي معيارهاي مکانيابي جايگاههاي پمپ گاز CNGبا استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: منطقه ۴ گازي شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري اراضي شهري
مقاله ارزيابي کاربري ها،AHP
مقاله جايگاه پمپ گاز CNG
مقاله منطقه ۴ گازي شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين مردي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر تهران، با توجه به نقش مرکزيتي که دارد، همواره با افزايش جمعيت و تراکم آن همراه بوده و به تبع آن در ارایه خدمات در زمينههاي مختلف، به جهت کمبود و در پارهاي از موارد، به دليل عدم توزيع جغرافيايي مناسبِ کاربري ها، دچار نارساييهايي ميباشد. شبكه جايگاههاي سوخت رساني از جمله اجزا شبكه خدمات شهري است كه به عنوان تامين كننده سوخت بخش حمل و نقل درون شهري عمل نموده و به نوبه خود از لحاظ ملاحظات ترافيكي٬ شهرسازي٬ ايمني و محيط زيست داراي اهميت مي باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي جايگاههاي پمپ گاز CNG به عنوان يک کاربري شهري، در منطقه ۴ گازي شهر تهران (مناطق ۲، ۵ و ۲۲ شهرداري تهران) مي باشد. جهت نيل به هدف مذکور و ارزيابي کارکرد کاربري مورد مطالعه از ماتريسهاي سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت استفاده شده است. همچنين با بيان معيارهاي مکانيابي جايگاههاي پمپ گازCNG ، جهت وزن دهي معيارها از دو روش استفاده از دانش کارشناسان و مدلهاي رياضي و نيز نرمافزارهايي همچونExpert Choise  استفاده کرده و درنهايت وزن نهايي معيارها را مشخص نموده ايم. در انتها به ارایه پيشنهادات در رابطه با ارزيابي کاربريها و نيز وزن دهي معيارها پرداخته ايم.