مقاله بررسي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري مطالعه موردي بخش تعاون استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري مطالعه موردي بخش تعاون استان همدان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله ارزش افزوده
مقاله سرمايه گذاري
مقاله تعاون
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني حكمت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به توليد بيشتر با توجه به منابع محدود، يكي از مهمترين اهداف اقتصادي و توسعه اي هر جامعه محسوب مي شود و توجه جدي به قابليتها و ظرفيتهاي منطقه اي و سوق سرمايه گذاري هاي منطقه در جهت توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي از ضروريات توسعه به شمار مي آيد. بر اين اساس، هدف اصلي مطالعه حاضر شناسايي صنايع داراي قابليت و ظرفيت سرمايه گذاري در بخش صنعت استان همدان، جهت هدايت سرمايه هاي بخش تعاون به سمت اين صنايع است. به اين منظور با استفاده از روشهاي تحليل عاملي، تاكسونومي عددي و بر اساس آمار و اطلاعات ارايه شده مركز آمار ايران براي دو مقطع زماني سالهاي ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴، اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي بخش تعاون استان همدان تعيين شد. برپايه يافته هاي اين مطالعه، صنايع استان بر اساس نمره عاملي فاكتورها، به پنج گروه اولويت طبقه بندي شدند تا زمينه ها و رشته هاي صنعتي مستعد سرمايه گذاري شناسايي گردند.