مقاله بررسي و تعيين تيپ هاي درختي در نيم رخ عرضي جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي منطقه گلبند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين تيپ هاي درختي در نيم رخ عرضي جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي منطقه گلبند)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ هاي درختي
مقاله نيم رخ عرضي
مقاله جنگل هاي خزري
مقاله طرح جنگلداري گلبند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: صائب كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت توده هاي طبيعي و تيپ هاي درختي قبل از هر گونه اقدام مديريتي در توده هاي جنگلي ضروري و لازم است. بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف تعيين تيپ هاي درختي در نيم رخ عرضي طرح جنگلداري گلبند صورت گرفت. جهت اخذ اطلاعات از توده هاي جنگلي از روش نواري استفاده شد. بدين منظور ابتدا به روش تصادفي يك نقطه بر روي نقشه توپوگرافي تعيين و سپس نواري با جهت شمالي – جنوبي به عرض ۲۰ متر در دو طرف نقطه تصادفي انتخاب و مشخصه هاي توده شامل گونه، قطر و ارتفاع به طور صددرصد اندازه گيري شد. سپس جهت تيپ بندي توده هاي جنگلي با توجه با ارتباط مستقيمي كه بين سطح مقطع و سطح تاج وجود دارد از رويه زميني جهت تعيين تيپ هاي درختي استفاده شد. نتايج نشان داد كه در طول ۱۶ كيلومتري نوار، ۱۰ تيپ درختي موجود است كه بيشترين تيپ مربوط به گونه راش، و تيپ هاي افرا، ممرز، خرمندي و راش شيردار داراي كمترين تيپ مي باشد. همچنين تا ارتفاع ۷۰۰ متري از سطح درياي آزاد، گونه اصلي و غالب گونه ممرز، و از ارتفاع ۷۰۰ متر به بعد تا ارتفاع ۲۱۶۰ متر گونه راش به عنوان گونه غالب است، هر چند كه تيپ خالص راش تنها در ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ متري مشاهده گرديد.