مقاله بررسي و تعيين عوامل موثر بر همسان سازي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از ديدگاه مديران شرکتهاي صنعتي کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين عوامل موثر بر همسان سازي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از ديدگاه مديران شرکتهاي صنعتي کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعاتي حسابداري
مقاله سيستم اطلاعاتي مديريت
مقاله همسان سازي
مقاله كشورهاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني تذرجي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همسان سازي استراتژيك سامانه اطلاعاتي در بهبود عملكرد شركت، عاملي قطعي و حياتي به نظر مي رسد. بدين منظور مطالعه اخير با شناسايي سطوح متفاوت همسان سازي، بررسي عوامل موثر بر همسان سازي را مدنظر قرار داد. اين مطالعه بر همسان سازي نيازها از سامانه اطلاعاتي حسابداري و ظرفيت آن، براي ايجاد اطلاعات در زمينه هاي تخصصي در شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي كشور ايران متمرکز شد. با فرستادن پرسشنامه داده هاي ۱۵۱ شرکت نمونه از ميان ۲۴۹ شرکت کوچک و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مورد اهميت و ظرفيت پردازش هر يک از ۱۹ ويژگي سامانه اطلاعاتي جمع آوري و با استفاده از تجزيه و تحليل خوشه اي دو گروه شرکتهاي داراي همسان سازي و شرکتهاي فاقد همسان سازي شناسايي شد. سپس اين مطالعه به بررسي عوامل مرتبط با همسان سازي سيستم اطلاعاتي حسابداري در شرکتهاي کوچک و متوسط پرداخت. يافته هاي اين مطالعه اثبات نمود که همسان سازي سيستم اطلاعاتي حسابداري به سطح رشد فناوري اطلاعات در شرکت، سطح دانش مديريت از حسابداري و فناوري اطلاعات، سطح مشارکت مديريت در پياده سازي سيستم اطلاعاتي و وجود کارمندان با تخصص حسابداري و سيستم اطلاعاتي در شرکت ارتباط دارد.