مقاله بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروزآباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست (EFMEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين مخاطرات بهداشتي فلز سنگين کروم در فاضلاب نهر فيروزآباد تهران به روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست (EFMEA)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمره اولويت ريسک
مقاله فلزات سنگين
مقاله کروم
مقاله روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: کبيري فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شکوري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مجد اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فلز سنگين کروم در نهر فيروز آباد تهران به انجام رسيد. بدين منظور با تعين ۵ ايستگاه اندازه گيري در مسير نهر در موعدهاي زماني بهار، تابستان و پاييز سال ۱۳۸۶ کار نمونه برداري از آب به انجام رسيد. آناليز نمونه ها با دستگاه جذب اتمي مدل Spect AA-220 ساخت کارخانه Varian استراليا صورت گرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ميزان فلز کروم سنجيده شده در ايستگاه هاي سوم، چهارم و پنجم به ترتيب با مقادير ميانگين ۰٫۵۰۳، ۱٫۲۹ و ۲٫۶۲ ميلي گرم بر ليتر بالاتر از حد مجاز کروم تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست (۰٫۵ ميلي گرم در ليتر) در فاضلاب خروجي مي باشد. به منظور برآورد ميزان مخاطرات زيست محيطي کروم بر محيط زيست منطقه تحت تاثير از روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن بر محيط زيست استفاده شد. در اين مطالعه ميزان مخاطرات زيست محيطي اين فلز در پنج ايستگاه بر اساس نمره اولويت ريسک يا (Risk Priority Number) RPN به ترتيب به صورت ذيل برآورد گرديد:  RPNايستگاه اول =۲، RPN ايستگاه دوم =۱۰،RPN ايستگاه سوم =۳۰، RPN ايستگاه چهارم =۲۰۰ و RPN ايستگاه پنجم =۴۵۰ به دليل آبياري اراضي کشاورزي بخصوص مزارع سبزي کاري و صيفي کاري در جنوب تهران توسط آب اين نهر، غلظت بيش از حد کروم سبب افزايش مقدار قابل توجه جذب فلز سنگين فوق الذکر در گياهان شده و پيامد آن ورود هر چه بيشتر اين فلز به زنجيره غذايي و عوارض سوء آن بر انسان خواهد بود.