مقاله بررسي و شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت وب سايت هاي اطلاعات علمي و دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه هاي دولتي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت وب سايت هاي اطلاعات علمي و دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه هاي دولتي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت وب سايت
مقاله کيفيت خدمات الکترونيک
مقاله وب سايت هاي اطلاعات علمي و دانشگاهي
مقاله فرايند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي نسب منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: فخرفاطمي نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر دانش محور، سرمايه هاي فکري باارزش ترين سرمايه هر سازماني محسوب مي شوند. دانشگاه ها و تامين کنندگان اطلاعات علمي، وظيفه دشوار به روز رساني و ارتقاي اين سرمايه ها را بسيار فراتر از آنچه در گذشته انجام گرفته، در پيش دارند. در اين راستا، وب سايت ها به عنوان دريچه ورود به جهان فرامرز و نامحدود انديشه ها و تفکرات انساني، از جايگاه ويژه اي برخوردارند.
اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل تاثيرگذار بر کيفيت وب سايت هاي اطلاعات علمي و دانشگاهي و اولويت بندي آنها صورت گرفته تا با شناسايي اين عوامل، وب سايتي طراحي شود که بيشترين کارايي را براي دانشگاه ها و موسسات علمي به همراه داشته باشد.
طرح مفهومي مورد استفاده در پژوهش بر چهار مولفه اصلي شامل کيفيت اطلاعات، کيفيت سيستم، کيفيت خدمات و کيفيت ويژه تامين کنندگان و ۱۴ متغير عملياتي تاکيد داشته و با روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي در نمونه آماري در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه هاي دولتي شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
يافته هاي پژوهش، برتري وب سايت هاي اطلاعات علمي نسبت به وب سايت هاي دانشگاهي را نشان دادند. مولفه کيفيت اطلاعات مهم ترين عامل برتري وب سايت هاي اطلاعات علمي بوده و کيفيت خدمات موجب برتري وب سايت هاي دانشگاهي شده است.