مقاله بررسي و شناسايي تركيبات اسانس گياه كافوري (.Camphorosma monspeliaca L) در مراحل مختلف فنولوژيك در رويشگاههاي مرتعي اراك، همدان و شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۰۲ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و شناسايي تركيبات اسانس گياه كافوري (.Camphorosma monspeliaca L) در مراحل مختلف فنولوژيك در رويشگاههاي مرتعي اراك، همدان و شهركرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه كافوري
مقاله مراحل فنولوژيك
مقاله گياهان دارويي
مقاله تركيبات اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گندم كارقالهري اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش طبيعي گياهان مراتع ايران به دليل شدت چرا و بهره برداري بي رويه، دست خوش تغيير شده است. گونه هاي خوشخوراك مراتع كاهش يافته و گياهان بدخوراك و سمي افزايش يافته است. اغلب گونه هاي زياد شونده، سمي، دارويي يا صنعتي هستند. شناخت تركيبات موجود در اسانس اين گياهان مي تواند در مديريت استفاده چند منظوره از مراتع راهكاري براي جايگزيني شيوه معشيت يا درآمد اقتصادي براي دامداران باشد. اسانس گياه كافوري كه در اين تحقيق مورد آزمايش قرار گرفته است يكي از مواد مورد نياز در صنعت داروسازي است. اين تحقيق به منظور تعيين درصد و شناسايي تركيبات اسانس گياه كافوري در سه رويشگاه اصلي آن (اراك، همدان و شهركرد) در دو مرحله فنولوژيك قبل از گل (مرحله رويشي) و بعد از گل دهي (مرحله زايشي) انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بازده اسانس گياه در سه منطقه مورد بررسي از ۰٫۱ تا ۰٫۲ درصد متغير است. همچنين در مجموع ۱۱۴ تركيب شيميايي در اسانس گياه كافوري در هر سه منطقه و در هر دو مرحله فنولوژيك رويشي و زايشي شناسايي شد. بيشترين تعداد تركيب شيميايي تشخيص داده شده مربوط به منطقه همدان با ۱۰۳ تركيب در مرحله زايشي و كمترين مربوط به منطقه اراك با ۵۵ تركيب در مرحله زايشي مي باشد و شهركرد با ۷۸ تركيب در مرحله زايشي در حد واسط بين اين دو منطقه مي باشد. از تركيبات شناسايي شده گياه ۱۰ تركيب به طور مشترك در مرحله زايشي در هر سه منطقه بيشترين درصد اسانس را به خود اختصاص داده اند.