مقاله بررسي و مطالعه ريزساختار پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ايجاد شده به روش پاشش شعله اي و تاثير فاصله اسپري بر روي ريزساختار پوشش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و مطالعه ريزساختار پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ايجاد شده به روش پاشش شعله اي و تاثير فاصله اسپري بر روي ريزساختار پوشش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاشش شعله اي
مقاله فازهاي اکسيدي
مقاله تخلخل و فاصله اسپري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواص ايجاد شده در پوشش بستگي شديدي با ريزساختار به وجود آمده در حين فرآيند اسپري حرارتي دارد. بنابراين مطالعه و شناخت ريزساختار پوشش ايجاد شده بر روي زيرلايه، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. در اين پژوهش با استفاده از فرآيند پاشش شعله اي، پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L بر روي فولاد ST37 تحت پارامترهاي مختلف فاصله اسپري و ضخامت ايجاد گرديد. سپس فازهاي تشکيل شده در فصل مشترک پوشش- زيرلايه و ساختار ميکروسکوپي آنها توسط دستگاه پراش پرتو ايکس (XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) شناسايي گرديد. سپس تاثير فازهاي موجود در پوشش بر خواص مکانيکي پوشش پاشش شعله اي، توسط آزمون ريزسختي مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت روش هايي جهت کاهش فازهاي مضر در فصل مشترک پوشش زيرلايه تعيين گرديد. نتايج نشان مي دهد که فازهاي مختلفي از جمله فازهاي اکسيدي، فازهاي بين فلزي و ناخالصي ها در فصل مشترک پوشش- زيرلايه تشکيل شده است. مطابق نتايج به دست آمده با افزايش فازهاي اکسيدي، ذرات ذوب جزيي شده و تخلخل و مقدار ريزسختي پوشش پاشش شعله اي به شدت کاهش مي يابد. لذا با افزايش فاصله اسپري در فواصل ٩ تا ١٢ سانتي متر و کاهش در ضخامت پوشش مي توان سبب کاهش ميزان فازهاي اكسيدي و کاهش تخلخل در پوشش گرديد.