مقاله بررسي و مطالعه نمايه قائم هواي منجر به بارندگي هاي مخرب تابستانه (مطالعه موردي: مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۳۶ تا ۱۰۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مطالعه نمايه قائم هواي منجر به بارندگي هاي مخرب تابستانه (مطالعه موردي: مشهد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه قائم
مقاله بارندگي تابستانه
مقاله همرفت هواي گرم
مقاله سامانه هاي فشاري
مقاله شاخص هاي فيزيکي و ديناميکي جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بايگي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارش هاي شديد در زمان هاي غيرمتعارف، همواره يكي از عوامل مهم ايجاد خسارات فراوان در مناطق مختلف جغرافيايي است. در اين تحقيق، سه بارش رخ داده در تابستان ۱۳۸۸ در مشهد و روزهاي قبل از اين بارندگي ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بررسي نمودارهاي نحوه تغييرات پارامترهاي هواشناسي در هر شش روز مورد مطالعه، نشان دهنده کاهش دما و فشار هوا و همچنين افزايش رطوبت نسبي و دماي نقطه شبنم در روزهاي وقوع بارش در مقايسه با روزهاي قبل از آن است. نتايج حاصل از تحليل فيزيکي جو با استفاده از نمودارهاي تفي گرام، حاکي از وجود ابرهاي ضخيم با محتوي آب قابل توجه در آسمان منطقه در روزهاي رخداد بارش مي باشد. همچنين موقعيت تراز LCL و FCL، اختلاف ارتفاع قله ابر با سطح FCL و مقادير شاخص هاي ديناميکي CAPE،SHOW  و KINX نيز بيانگر انرژي پتانسيل قابل توجه توده هواي صعود کننده و شرايط مساعد براي ناپايداري شديد هوا است. به عنوان مثال مقادير شاخص هاي ديناميکي مذکور در روز بارش سيل آسا (۲۴ شهريور) به ترتيب برابر ۹۵۳٫۴، -۴٫۶۷ و ۳۵٫۳۰ به دست آمده است که هر سه معرف ناپايداري شديد هوا در اين روز مي باشند. بررسي نقشه هاي هم فشار سطح زمين نشانگر تقابل دو سامانه کم فشار و پرفشار در شرق کشور است. همچنين نقشه هاي هم فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال نيز مبين همرفت هواي گرم از نواحي جنوبي به سمت شمال شرق كشور است که منطبق با الگوهاي فشاري سطح زمين مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که گسترش سامانه پرفشار سيبري طي فصل گرم سال، همزمان با همرفت هواي گرم و مرطوب جنوبي باعث ايجاد ناپايداري شديد هوا به طور غير منتظره شده و اين مطلب نيز مويد تحليل فيزيکي نمايه قائم جو مي باشد.