مقاله بررسي و معرفي برخي گلسنگ هاي خانواده Lecanoraceae از منطقه طارم، استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و معرفي برخي گلسنگ هاي خانواده Lecanoraceae از منطقه طارم، استان زنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلسنگ
مقاله Lecanoraceae
مقاله فلور گياهي استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: طغرانگار زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهيت دو گانه و ساختاري گلسنگ ها کم تر مورد تحقيق و بررسي علمي قرار گرفته، به طوري که تا مدت ها در زمره گونه هاي ناشناخته يا کم شناخته عالم خلقت به شمار مي رفتند. کشور ايران از نظر فلور گلسنگي بسيار غني بوده ولي دامنه بررسي هاي گلسنگ شناسي بسيار محدود مي باشد، به طوري که تاکنون تنها گلسنگ هاي برخي از مناطق ايران جمع آوري و شناسايي شده و هنوز منابع کافي و کليدهاي قابل دسترس کامل و جامع براي گونه هاي مختلف گلسنگ هاي ايران وجود ندارد. هدف از اين بررسي شناسايي جنس و گونه گلسنگ هاي منطقه طارم استان زنجان مي باشد. در اين تحقيق پس از شناسايي مناطق پراکنش گلسنگ در منطقه مورد نظر، تلاش شده است تا به صورت تصادفي از نقاط مختلف جغرافيايي با فاصله مناسب، جمع آوري جامعي انجام و پس از مرحله جمع آوري و انجام اقدامات اوليه آزمايشگاهي، شناسايي جنس ها و گونه ها با استفاده از کليدهاي دوبندي طراحي شده و در دسترس، صورت پذيرد. در طي اين بررسي ۷ گونه جديد گلسنگي از خانواده Lecanoraceae جنس Lecanora،Lecidella   Rizoplaca وشناسايي گرديد.