مقاله بررسي و مقايسه ابعاد مديريت دانش بين سازمان هاي دولتي و خصوصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ابعاد مديريت دانش بين سازمان هاي دولتي و خصوصي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله بخش دولتي
مقاله بخش خصوصي
مقاله ابعاد مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: اسدنژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ميرك آباد علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نگاهي به ادبيات مديريت دانش مي توان دريافت که نگاه هاي متفاوتي به مديريت دانش و کارکردهاي آن در بخش هاي دولتي و خصوصي وجود دارد که اين امر ناشي از تفاوت ساختاري اين دو بخش اقتصادي است. براي اين که بتوانيم از قابليت هاي مديريت دانش در بخش دولتي به خوبي استفاده نماييم، لازم است که از تجربه هاي برتر موجود بهترين بهره برداري را نماييم. يکي از راه هاي نيل به اين هدف، شناخت تفاوت هاي مديريت دانش در بخش هاي دولتي و خصوصي و الگوبرداري از نقاط قوت بخش خصوصي در بخش دولتي است. در اين پژوهش از روش مطالعه پيمايشي و ابزار پرسش نامه براي شناسايي اين تفاوت ها در بانک ها استفاده شده است. مطالعه ها نشان داد که از پنج بعد شناسايي شده، تنها در دو بعد فناوري اطلاعات و فرآيندهاي مديريت دانش تفاوت معناداري بين بانک هاي دولتي و خصوصي وجود دارد.