مقاله بررسي و مقايسه اثربخشي معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شده از آموزش عالي و مراکز تربيت معلم در دوره ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه اثربخشي معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شده از آموزش عالي و مراکز تربيت معلم در دوره ابتدايي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشي معلم
مقاله ايجاد يادگيري
مقاله جو عاطفي مثبت
مقاله مديريت کلاس
مقاله مهارت هاي تدريس
مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورظهير علي
جناب آقای / سرکار خانم: امين فر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ميزان اثربخشي معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي در مقايسه با معلمان جذب شده از مراکز آموزش عالي و تربيت معلم به جهت شناخت نکات ضعف در تدريس و يادگيري و ارايه برنامه هاي لازم در جهت کار آموزي و بهبود شيوه هاي جذب معلمان در دوره ابتدايي مي باشد. اين پژوهش بر روي ۱۹۷ نفر از معلمان دبستان هاي شهرستان ملکان به روش توصيفي انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که: ميزان آشنايي معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزي در ملاک هاي اثربخشي: روش ها و مهارت هاي تدريس، اداره کلاس درس و هدايت يادگيرندگان (مديريت کلاس) نسبت به معلمان جذب شده از مراکز آموزش عالي و تربيت معلم در سطح خيلي پايين قرار دارند. اما بين هر دو گروه معلمان در ملاک هاي اثر بخشي، ايجاد جو عاطفي مثبت و نحوه ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان تفاوت معني دار مشاهده نگرديد. با اين که عملکرد هر دو گروه در ايجاد يادگيري و ايجاد جو عاطفي مثبت و نحوه ارزشيابي از آموخته هاي يادگيرندگان يکسان مي باشد؛ ولي در کل هر دو گروه در اين سه مهارت واجد عملکرد بالايي نيستند.