مقاله بررسي و مقايسه اثر مصرف خوراکي بذر گياه اسپند با داروي متادون بر کميت هاي رفتاري نشانگان ترک در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه اثر مصرف خوراکي بذر گياه اسپند با داروي متادون بر کميت هاي رفتاري نشانگان ترک در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپند
مقاله اعتياد
مقاله مرفين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قوسيان مقدم محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بيماري اعتياد، به ويژه وابستگي به مرفين از جمله شايع ترين و لاعلاج ترين نوع بيماري ها است. با توجه به اين مساله و همچنين عدم درمان قطعي يا نبود فرايندهاي پيشگيري براي ايجاد وابستگي به مواد مخدر و از طرفي با توجه به توصيه هاي زياد و گرايش امروزه طب نوين به طرف طب سنتي، در اين مطالعه با هدف کارآمدسازي طب گياهي به دليل ارزاني، در دسترس بودن و عوارض جانبي کمتر، به اثر مصرف خوراکي دانه گياه اسپند بر روند اعتياد به مرفين پرداخته شده است.
مواد و روش ها: حيوانات با مصرف افزايشي مرفين از طريق آب آشاميدني طي ۲۱ روز معتاد شدند. پس از ايجاد وابستگي براي مشاهده پارامترهاي رفتاري نشانگان ترک فارماکولوژيک در گروه مربوط، نالوکسان به صورت داخل صفاقي (۲٫۵ ميلي گرم در هر کيلوگرم) تزريق و علايم نشانگان ترک تا ۴۰ دقيقه بعد از تزريق مشاهده شد. در گروه نشانگان ترک فيزيولوژيک، علايم ۴۸ ساعت بعد از قطع مصرف مرفين ثبت شد. در گروه هاي مورد درمان همگي به شکل خوراکي تجويز شد. اسپند با نسبت ۶٫۲۵ در غذاي حيوان، متادون و رها به ترتيب با دوز ۳۰ ميلي گرم در هر کيلوگرم و ۱٫۷ ميلي ليتر در هر کيلوگرم در آب خوراکي حيوانات تجويز شد.
نتايج: از علايم قابل شمارش در نشانگان ترک فيزيولوژيک رفتار انزال توسط متادون نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشت (P<0.05). همچنين رفتار دندان قروچه توسط متادون، اسپند و رها نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري پيدا کرد (P<0.05). از طرفي بروز علامت غيرقابل شمارش اسهال توسط متادون به مقدار بارزي نسبت به گروه کنترل کاهش يافت. از رفتارهاي نشانگان ترک فارماکولوژيک علايم قابل شمارش پريدن، انزال و دندان قروچه توسط متادون اسپند و رها نسبت به گروه هاي کنترل خود کاهش معني داري يافت (به ترتيب ۰٫۰۵ و P<0.01). به علاوه، علامت غيرقابل شماش اسهال در نشانگان ترک فارماکولوژيک به شکل بارز توسط متادون و اسپند کاهش يافت. در نهايت مقايسه مقياس نشانگان ترک در گروه هاي ترک فيزيولوژيک و فارماکولوژيک نشان مي دهد که اگرچه متادون در هر دو نوع ترک موثر است اما اثر اسپند در ترک فيزولوژيک بارزتر از متادون درماني است.
نتيجه گيري: به طور کلي نتايج اين تحقيق اثر بارز مصرف خوراکي پودر دانه گياه اسپند را در کاهش بروز بسياري از علايم قابل شمارش و غيرقابل شمارش مرفين نشان مي دهد. همچنين داده هاي تحقيق اثر شاخص تر گياه را در ترک علايم فيزيولوژيک مرفين نسبت به درمان با داروي متادون بيان مي دارد.