مقاله بررسي و مقايسه برخي از ويژگي هاي بيولوژي توليدمثل دو گونه نزديک :برزم Barbus pectoralis (Heckel, 1843) و برزم لب پهن Barbus barbulus (Heckel, 1849) در رودخانه کارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه برخي از ويژگي هاي بيولوژي توليدمثل دو گونه نزديک :برزم Barbus pectoralis (Heckel, 1843) و برزم لب پهن Barbus barbulus (Heckel, 1849) در رودخانه کارون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برزم
مقاله برزم لب پهن
مقاله نسبت جنسي
مقاله LM50
مقاله GSI
مقاله HSI
مقاله رودخانه کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري خلف محمدي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي از دي ماه ۱۳۸۶ تا آذر ماه ۱۳۸۷ در رودخانه کارون صورت پذيرفت. نمونه ها با تور سليه (ماش) و تور گوشگير ثابت از در ايستگاه هاي (شوشتر، گتوند، “ويس و ملاثاني”، اهواز، دارخوين)، در طول تقريبي ۲۶۰ کيلومتر صيد گرديدند. از مجموع ۵۷۸ عدد ماهي، ۲۳۶ عدد برزم لب پهن و ۳۴۲ عدد برزم بود که به ترتيب شامل: ۵۳ ماده، ۵۸ نر و ۱۲۵ نابالغ (برزم لب پهن) و ۵۱ ماده، ۶۲ نر و ۲۲۹ نابالغ (برزم) تعيين جنسيت گرديدند. حداقل و حداکثر طول برزم لب پهن به ترتيب ۲۹۵، ۸۸۵ ميلي متر و در ماهي برزم ۲۰۰، ۹۴۵ ميلي متر بود. بر حسب آنچه مشاهده شد و با مقايسه مقادير GSI و HSI محاسبه شده، زمان تخم ريزي ماهي برزم در بهمن ماه و ماهي برزم لب پهن در اسفند ماه در بستر شني (ايستگاه شوشتر) مي باشد. ۵۰LM برزم نر ۳۵-۴۰ و ماده ۵۰-۵۵ سانتي متر، همچنين در برزم لب پهن نر ۴۰-۴۵ و در نمونه هاي ماده ۵۰-۵۵ سانتي متر به دست آمد.
اولين طول بلوغ جنسي برزم لب پهن نر در اندازه ۳۵-۳۰ سانتي  متر و برزم لب پهن ماده ۴۵-۴۰ سانتي متر و ماهي برزم در اندازه ۴۰-۳۵ (نر) و ۴۵-۴۰ (ماده) سانتي متر مشاهده نشد. بر اساس نتايج حاصله ماهي برزم نر در سن +۳ و ماده در -۴ و ماهي برزم لب پهن نر در سن +۲ و ماده –۳ به سن بلوغ مي رسد.
نسبت جنسي ماهي برزم در ماه هاي مرداد، بهمن و اسفند، از نسبت ۱:۱، اختلاف معني داري را نشان مي دهد (P<0.05) و در ساير ماه هاي سال، اختلاف معني داري را مشاهده شد (P≤۰٫۰۵). ماهي برزم لب پهن نيز در ماه هاي اسفند و ارديبهشت از نسبت ۱:۱ اختلاف معني داري نشان داد (P<0.05) و در ساير ماه هاي سال اختلاف معني داري نشان نداد (P≥۰٫۰۵).