مقاله بررسي و مقايسه تاثيرات دو صدف Dreissena polymorpha و Anodonta cygnea بر كاهش غلظت نيترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه تاثيرات دو صدف Dreissena polymorpha و Anodonta cygnea بر كاهش غلظت نيترات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدف دوكفه اي Dreissena polymorpha و Anodonta cygnea
مقاله غلظت
مقاله نيترات
مقاله کلرلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: جندقي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشيرخويي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حسني اميرحسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توان فيلتراسيون صدف دوكفه اي Dreissena polymorpha و  Anodonta cygneaبر غلظت نيترات از طريق آزمايشهاي فيلتراسيون (کشت فيتوپلانکتون کلرلا) و جذب غيرمستقيم نيترات از فاضلاب مصنوعي به روش جورگنسن (۱۹۹۰) در سيستم باز و بسته مقايسه گرديد. اين تحقيق در سه وزن مختلف و با ۳-۱۰ بار تکرار در آزمايشگاه واحد علوم و تحقيقات (دانشگاه آزاد) در سال ۱۳۸۵ انجام و نتايج در محيط اكسل بررسي گرديد. بين وزن صدفها و ميزان فيلتراسيون نيترات و کلرلا همبستگي مثبت (R2=0.99) و بين غلظت نيترات ورودي فاضلاب و ميزان فيلتراسيون نيترات در D. polymorpha همبستگي منفي (R2=0.97) و در A. cygnea همبستگي مثبت (R2=0.90) مشاهده گرديد. ميزان جذب نيترات در ۰٫۰۰۱ D. polymorpha تا ۰٫۰۰۴ mg/L و در A. cygnea 0.003 تا ۱٫۴ mg/L مشاهده گرديد.