مقاله بررسي و مقايسه تحليلي عملکرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغيير آرايش افقي پيچهاي ستوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه تحليلي عملکرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغيير آرايش افقي پيچهاي ستوني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تناوبي اتصالات
مقاله اتصالات پيچي تير به ستون
مقاله صفحه انتهايي
مقاله سپري اتصاسسل
مقاله آرايش پيچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صابري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: صابري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو نوع از اتصالات تير به ستون پيشنهادي پس از زلزله نورتريج، اتصالات پيچي با صفحه انتهايي و سپري اتصال مي باشد. در اين مقاله بصورت تحليلي به بررسي و مقايسه عملکرد تناوبي اين اتصالات در اثر تغيير پارامتر فاصله افقي پيچهاي اتصال به بال ستون تا خط مرکزي جان تير با مدلسازي اجزا محدود هشت نمونه زير سازه اتصال، در نرم افزارANSYS.Ver10  پرداخته شده است. نتايج بيان ميدارد که در طرح اين اتصالات بر مبناي ضوابط آيين نامه AISC براي مقاطع يکسان تير و ستون، ظرفيت خمشي و سختي الاستيک اتصال با سپري نسبت به اتصال با صفحه انتهايي بيشتر بوده، در حاليکه ميزان استهلاک انرژي کل آنها تقريبا يکسان است. نهايتا از بررسي تحليلي پارامتر فوق مشخص شد، با توجه به حساسيت رفتاري و احتمال تغيير مد خرابي اتصال پيچي با سپري اتصال تحت بار تناوبي نسبت به آرايش افقي پيچهاي اتصال به ستون در مواردي که احتمال ضعف در اجرا مي رود، عليرغم بيشتر بودن ظرفيت خمشي اتصال با سپري، طرح اتصال پيچي با صفحه انتهايي توصيه ميگردد.