مقاله «بررسي و مقايسه تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران طي سال هاي ۸۴-۱۳۵۱» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: «بررسي و مقايسه تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران طي سال هاي ۸۴-۱۳۵۱»
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني هاي انگل
مقاله كشش درآمدي تقاضا
مقاله خانوارهاي شهري ايران
مقاله كالاهاي خوراكي و غير خوراكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي افزايش رفاه در جامعه مي باشد. از جمله شاخص هاي مهم رفاه، مي توان تركيب كالاهاي مصرف خانوارها در طي زمان را نام برد.
در علم اقتصاد، كالاها را بر اساس كشش درآمدي تقاضاي آن ها به كالاهاي لوكس، ضروري و پست تقسيم مي كنند. هرگاه در سبد مصرفي خانوارها، بيش تر كالاها جزو كالاهاي ضروري و پست باشد، اين امر دلالت بر بهبود وضعيت مصرف خانوارها و افزايش رفاه آن ها مي باشد و برعكس هرگاه طي زمان، به تدريج كالاهاي پست و ضروري تبديل به كالاهاي لوكس گردد، اين امر دلالت بر بدتر شدن وضعيت مصرف خانوارها مي باشد. در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه آيا تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران طي سال هاي ۸۴- ۱۳۶۸ نسبت به سال هاي ۶۷- ۱۳۵۱ بهبود يافته و يا بدتر شده است؟
روش: براي مطالعه و مقايسه تركيب كالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران دو مقطع زماني (۶۷- ۱۳۵۱) و ۸۴- ۱۳۶۸ انتخاب شده و با استفاده از داده هاي سري زماني ۱۴ گروه خوراكي و دخاني و ۷ گروه غير خوراكي كه توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود، توابع انگل از روش داده هاي تلفيقي (Panel Data) تخمين زده مي شود و كشش درآمدي تقاضاي كالاهاي مربوطه محاسبه و بر اساس آن كالاها به لوكس، ضروري و پست تقسيم مي گردد.
يافته ها: طي سال هاي ۶۷- ۱۳۵۱، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده هاي آن، روغن ها و چربي ها، دخانيات و پوشاك و كفش كالاي پست و مابقي كالاها به عنوان كالاي ضروري در سبد مصرفي خانوارهاي شهري بوده اند. در سال هاي ۸۴- ۸۴- ۱۳۶۸، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفريحات، سرگرمي ها و خدمات فرهنگي به صورت كالاي لوكس و مابقي كالاها به صورت كالاي ضروري بوده اند.
نتايج: با توجه به اين كه برخي از كالاهاي خوراكي خانوارهاي شهري از حالت پست به ضروري و برخي از كالاهاي غير خوراكي از حالت ضروري به لوكس تبديل شده اند، لذا مي توان نتيجه گرفت كه در سال هاي ۸۴- ۱۳۶۸ وضعيت مصرف خانوارهاي شهري ايران نسبت به ۶۷- ۱۳۵۱ بدتر شده است.