مقاله بررسي و مقايسه ترکيبات فنلي و فعاليت آنتي اکسيداني چند گونه گياهي بومي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ترکيبات فنلي و فعاليت آنتي اکسيداني چند گونه گياهي بومي مازندران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات فنلي
مقاله فعاليت آنتي اکسيدان
مقاله فلاونوئيد
مقاله DPPH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آزاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياهان منبع غني از ترکيبات فنلي (اسيدهاي فنلي، فلاونوئيدها و تانن ها) هستند که مهم ترين آنتي اکسيدان هاي طبيعي به شمار مي آيند. آنتي اکسيدان هاي موجود در رژيم غذايي به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسيداتيو و حفظ سلامت حايز اهميت هستند.
هدف: در اين مطالعه ميزان فلاونوئيدهاي تام، فنل هاي تام و فعاليت آنتي اکسيداني هفت گونه از گياهان بومي مازندران بررسي و نتايج به دست آمده با گياه رزماري مقايسه شدند.
روش بررسي: از برگ هاي خشک گونه هاي مختلف، عصاره متانلي تهيه شد. سنجش ميزان فنل ها و فلاونوئيدهاي تام به روش اسپکترومتري صورت گرفت و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره ها با استفاده از راديکال آزادDPPH  اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان دادند که در ميان اين گونه ها ميزان فنل هاي تام بين ۳۸٫۲۷-۵۸٫۴۵ mgGAEg-1، ميزان فلاونوئيد تام بين  25.5-182.23 mgQUEg-1و ۵۲٫۵۵-۴۸۹٫۹۷ mgml-1 متغيير بودند. در اين ميان گياهMarrubium vulgare  بالاترين فعاليت آنتي اکسيدان و بيشترين ميزان فنل ها را نشان داد و گياه Mentha spicata کمترين فعاليت آنتي اکسيدان و کمترين ميزان ترکيبات فنلي را نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه به خوبي نشان مي دهند که فعاليت آنتي اکسيداني اين گياهان با ميزان ترکيبات فنلي و فلاونوئيدهاي تام رابطه مستقيم دارد.