مقاله بررسي و مقايسه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده (VAT) بجاي ماليات بر درآمد شركتهاي غير توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده (VAT) بجاي ماليات بر درآمد شركتهاي غير توليدي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات
مقاله ماليات بر درآمد شركتها
مقاله ارزش افزوده
مقاله ماليات بر ارزش افزوده
مقاله شركتهاي غيرتوليدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نهتاني حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثيرجايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد شركت هاي غير توليدي استان گلستان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارگرفت.
ابتدا ماليات بر درآمد قطعي شركت هاي نمونه شامل ۲۸۳ شركت، از پرونده هاي مالياتي آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شركت با استفاده از روش تجمعي با نرخهاي سناريوهاي چهارگانه ۱٫۵، ۳، ۷ و ۱۰ درصد برآورد گرديد.
با توجه به نرمال نبودن داده هاي پژوهش، از آزمونهاي ناپارامتري ويلكاكسون و آزمون كمكي فريدمن استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر آنست كه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با نرخهاي پايين 1.5 و 3 درصد بجاي ماليات بر درآمد شركتهاي غير توليدي، باعث كاهش درآمدهاي مالياتي استان خواهد شد. ضمن اينكه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با نرخهاي ۷ و ۱۰ درصد، بجاي ماليات بر درآمد شركت ها، موجب مي شود تا درآمدهاي مالياتي استان، افزايش يابد.
در صورتي كه دولت بخواهد ماليات بر ارزش افزوده را كه مالياتي نوين، درآمدزا، و شفاف و انعطاف پذير است، جايگزين ماليات بر درآمد فعلي شركت ها نمايد بايد حداقل از نرخهاي ۷ و ۱۰ درصدي استفاده نمايد. البته در اين بين استفاده از نرخ مطلوب و استاندارد ۱۰ درصد كه مورد تاييد و تاكيد اكثر كشورهاي جهان و سازمانهاي بين المللي مي باشد قطعا نتايج مطلوب و موثري را در پي خواهد داشت.