مقاله بررسي و مقايسه دو چهره نيمه تاريخي شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبين) بر اساس نظريه قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه دو چهره نيمه تاريخي شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبين) بر اساس نظريه قدرت
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله بهرام گور
مقاله بهرام چوبين
مقاله شخصيت
مقاله قدرت
مقاله ناخودآگاه جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهرام گور و بهرام چوبين از چهره هاي برجسته شاهنامه اند. به نظر مي رسد، داستان زندگي اين دو قهرمان، درگذر زمان دستخوش روايتهاي افسانه اي و عاميانه شده و تا اندازه اي در هاله رمز و ابهام فرو رفته است. تشابه در برخي از روايات و حوادث زندگي اين دو، اين فرضيه را قوت مي بخشد که اين وقايع مربوط به زندگي يک نفر است.  با وجود اين از خلال ابيات شاهنامه مي توان تا حدودي به شخصيت واقعي آنها پي برد. داستان بهرام گور و بهرام چوبين به علت آنکه در بخشهاي پاياني شاهنامه قرار گرفته، کمتر مورد توجه بوده است، با اين حال مردم همواره به نظر احترام به آنان نگريسته اند؛ زيرا شخصيت اين دو قهرمان بزرگ را با روحيه حقيقت جويي خويش، همراه و هماهنگ ديده اند. هم نامي اين دو چهره نيمه تاريخي، آميختگي بيشتر سرگذشت آنها را در پي داشته است که بازتاب آن را در شاهنامه نيز مي توان ديد.
در اين جستار تلاش برآن است تا با در نظر گرفتن يکي از نيرومندترين انگيزه هاي بشري؛ يعني قدرت که بسياري از رفتارهاي انساني را شکل مي دهد و همچنين د‍يگر نظريه هاي مربوط به آن، تصويري تقريبا واقعي از شخص‍يت اين دو قهرمان بزرگ نشان داده شود. ظهور اين دو شخصيت در شاهنامه، براست‍ي بروز «ناخودآگاه جمعي» ملتي آرمان خواه و حقيقت جو در برابر تجاوز بيگانه و استبداد داخلي است.