مقاله بررسي و مقايسه ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلنتينگا در مورد تنوع اديان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلنتينگا در مورد تنوع اديان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ديني
مقاله انحصارگرايي
مقاله شمول گرايي
مقاله حقانيت
مقاله نجات
مقاله طباطبايي
مقاله پلنتينگا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مباحث فلسفه دين، مساله تنوع ديني است. ديدگاه هاي مختلفي در بحث تنوع ديني از سوي دين پژوهان مطرح شده است. پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه نظريه آلوين پلنتينگا، فيلسوف دين مسيحي به عنوان مدافع نظريه انحصارگرايي ديني و علامه طباطبايي، فيلسوف و دين پژوه اسلامي پيرامون تنوع اديان مي پردازد. از بررسي آثار مختلف علامه طباطبايي مي توان استنباط نمود که وي با ارايه ديدگاهي شمول گرايانه، بر اين باور است كه همه اديان به نحوي بهره اي از حقيقت داشته، پيروان ساير اديان هم مي توانند اهل نجات و رستگاري باشند، اما دين اسلام به عنوان خاتم اديان، کاملترين دين محسوب شده، از حقانيت کاملتري برخوردار است و نيز به بهترين وجه مي تواند پيروان خود را به فلاح و رستگاري نائل نمايد. مهمترين دليل ايشان براي شمول گرايي اين است که هدايت الهي ايجاب مي کند تمام انسانيها به سعادتي در خور خويش برسند. بييشک، لازمه وسيع دانستن رحمت خداوند آن است که بيشتر انسان ها را اهل نجات بدانيم، اما آلوين پلنتينگا برخلاف نظر علامه طباطبايي، با نگرشي انحصارگرايانه در مورد تنوع ديني، بر اين باور است که فقط آموزه هاي يک دين داراي حقانيت بوده، صرفا يک دين مي تواند دين صحيح باشد و بقيه اديان باطل خواهند بود. او حقانيت و نجات را منحصر در دين مسيح و آموزه ها و تعاليم آن مي داند و مسيحيت را ديني موجه تلقي مي کند.