مقاله بررسي و مقايسه رشد مهارت هاي حرکتي در دانش آموزان داراي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي با دانش آموزان عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه رشد مهارت هاي حرکتي در دانش آموزان داراي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي با دانش آموزان عادي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد مهارت هاي حرکتي
مقاله نارسايي توجه / فزون جنبشي
مقاله دانش آموزان عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني كوه بناني سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اينکه رشد مهارت هاي حرکتي اساس يادگيري بعدي را تشکيل مي دهد و کودکان مبتلا به نارسايي توجه / بيش فعالي به نوعي با مشکلاتي در ايــــن زمينه مواجه هستند، لذا اين اختلال بايستي به گونه اي اصلاح شود که دشواري هاي حرکتي آنان قبل از شروع آموزش برطرف شود. مبتلايان به اين اختلال مشکلات باليني مشخصي در رابطه با مهارت حرکتي دارند که عبارتند از: ۱- مشکل خام حرکتي ۲- برخورد کردن با وسايل و اشيا به ميزان بيشتر از ديگران ۳- مشکل در فعاليت هاي ورزشي ۴- وول خوردن ۵- مشکل در پيروي از دستورات ۶- بي قراري حرکتي که مهم ترين ويژگي آسيب شناختي اين کودکان محسوب مي شود.
مواد و روش ها: سي دانش آموز پسر ۱۲-۷ ساله مبتلا به  ADHDبر اساس ملاک هاي DSM-IV  و پرسش نامه کانرز به عنوان گروه مورد انتخاب گرديده ۳۰ پسر نيز با همين محدوده سني به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس هر دو گروه به وسيله آزمون رشد حرکتي(Lincon oseretsky test)  مورد بررسي قرار گرفتند و پس از جمع آوري داده ها و آناليز آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-10 با آزمون تي تست مقايسه شدند.
يافته هاي پژوهش: دانش آموزان مبتلا به ADHD در آزمون رشد حرکتي Lincon oseretsky عملکرد ضعيف تري داشتند. همجنين در تنظيم حرکات، بازداري حرکتي، تعادل حرکتي، توازن، انعطاف پذيري حرکتي، جا به جا کردن سريع و ميزان فعاليت حرکتي با مشکل مواجه بودند.
بحث و نتيجه گيري: اولين پاسخ رفتاري کودک از نوع حرکتي است که در فرآيند يادگيري امري قابل توجه است.  مهارت هاي حرکتي دانش آموزان مبتلا به اختلال
ADHD تفاوت زيادي با دانش آموزان عادي دارد، که توان بخشي اين اختلال مي تواند به تمرکز اين افراد کمک کند. اين تحقيق براي خانواده ها و مدارس کاربرد دارد.