مقاله بررسي و مقايسه ريزساختار، سختي و مقاومت به سايش لايه هاي سخت کامپوزيتي ايجاد شده به روش جوشکاري FCAW حاوي ذرات TiC و TiCN بر روي فولاد ساده کربني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ريزساختار، سختي و مقاومت به سايش لايه هاي سخت کامپوزيتي ايجاد شده به روش جوشکاري FCAW حاوي ذرات TiC و TiCN بر روي فولاد ساده کربني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FCAW
مقاله ريزساختار
مقاله سختي
مقاله مقاومت به سايش
مقاله TiC ،TiCN
مقاله فولاد ساده کربني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خواه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: محرابيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از يک نوع سيم جوش توپودري حاوي مواد فروآلياژي عمليات روکش کاري سخت توسط فرآيند FCAW با گازهاي محافظ مختلف آرگون و نيتروژن بر روي فولاد ساده کربني انجام گرديد. آزمايش آناليز شيميايي حکايت از جذب نيتروژن در نمونه جوشکاري شده با گاز نيتروژن دارد. نتايج آزمايش هاي پراش پرتو(XRD) X ، متالوگرافي SEM و آناليز نقطه اي EDX بيانگر حضور رسوبات کربونيتريد تيتانيم (TiCN) در فلز جوش نمونه جوشکاري شده با گاز نيتروژن و همچنين رسوبات کاربيد تيتانيم (TiC) در نمونه جوشکاري شده با گاز آرگون در زمينه فريتي مي باشند. نتايج سختي سنجي بيانگر بالاتر بودن سختي نمونه جوشکاري شده با گاز نيتروژن در مقايسه با نمونه جوشکاري شده با گاز آرگون مي باشد. همچنين آزمون سايش انجام گرفته (ASTM G65) نشان مي دهد که نمونه جوشکاري شده با گاز نيتروژن مقاومت به سايش بالاتري نسبت به نمونه جوشکاري شده با گاز آرگون دارد، بررسي SEM سطوح ساييده شده مشخص نمودکه مکانيزم سايش نمونه هاي جوشکاري شده با گاز محافظ نيتروژن و با گاز محافظ آرگون شخم زني بوده است ولي خطوط شيار در سطح نمونه جوشکاري شده با گاز نيتروژن از عمق کمتري نسبت به نمونه جوشکاري شده با گاز آرگون برخوردار هستند که اين امر مربوط به مقدار و توزيع فازهاي TiCN و TiC در نمونه ها مي باشد.