مقاله بررسي و مقايسه ساختار انگيزش در کاربران ۱۵ تا ۲۸ ساله معتاد به اينترنت و بهنجار در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ساختار انگيزش در کاربران ۱۵ تا ۲۸ ساله معتاد به اينترنت و بهنجار در شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله اعتياد اينترنتي
مقاله بهنجار
مقاله ساختارانگيزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: ساساني عشرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور مقايسه ساختار انگيزش در افراد معتاد به اينترنت با افراد بهنجار در گروه سني ۱۵- ۲۸ ساله صورت گرفت. نمونه اين پژوهش در بر گيرنده ۷۰ آزمودني است و شامل ۳۵ نفر افراد عادي و ۳۵ نفرکاربر افراطي و معتاد به اينترنت هستند که به صورت نمونه گيري تصادفي در دسترس، در کافي نت هاي سطح تهران انتخاب شده اند، با تحليل يافته هاي حاصل از پرسشنامه ساختارانگيزش(PCI)  و تست اعتياد به اينترنت ((IAT، اين نتايج بدست آمد، که بين افراد معتاد به اينترنت و افراد بهنجار تفاوت به لحاظ کنترل در سير تحقق اهداف، ميزان سر خوردگي در صورت عدم تحقق اهداف، ميزان تعهد و وابستگي قلبي به اهداف و اهميت اهداف فرد براي اهداف ديگر وي مي باشد، ولي تفاوتي به لحاظ ميزان اهميت اهداف، سير تحقق اهداف، ميزان آگاهي به تعقيب اهداف، ميزان شادي و خشنودي در صورت تحقق اهداف، طول زمان لازم تا تحقق اهداف و ميزان آزادي در انتخاب اهداف ديده نشد.