مقاله بررسي و مقايسه سبک حماسه سرايي ايلياد و شاهنامه از منظر تعهد ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه سبک حماسه سرايي ايلياد و شاهنامه از منظر تعهد ادبي
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسالت ادبي
مقاله اثر خودگو و تعليمي
مقاله شرايط عصر
مقاله ايلياد هومر
مقاله شاهنامه فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ بيگدلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايلياد هومر به عنوان اثري که تاثيري کلان بر جامعه خويش نهاده است، از اولين آثاري است که از منظر «رسالت و تعهد» به آزمون نهاده شد. شاهنامه فردوسي نيز محصول ضرورت و رسالتي است که تاريخ بر دوش شاعر نهاده است. پژوهشِ پيش رو در پي آن است که نشان دهد داوري يک اثر ادبي از نظر رسالت و تعهد، مستلزم در نظر داشتن دو عامل اساسي است: «شرايط عصر» و «بينش اديب» که البته خواه ناخواه از اوضاع زمانه خود متاثر است. از اين رهگذر درمي يابيم «يک اثر ادبي بنا بر ضرورت هاي تاريخ و مقتضيات اجتماع وقت» چيزي غير از آنچه هست، نمي تواند باشد. تبيين تاثير و کارکرد رويکردهايي که دو شاعر از منظر تعهد ادبي در سبک داستان سرايي خود در پيش گرفته اند، مقصد ديگر اين پژوهش است.