مقاله بررسي و مقايسه سيماي زن و مرد در امثال و حکم ده خدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه سيماي زن و مرد در امثال و حکم ده خدا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امثال و حکم
مقاله زن و مرد در امثال و حکم
مقاله جامعه شناسي در امثال و حکم
مقاله مردم شناسي در امثال و حکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاملو ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي سيماي زن و مرد در امثال و حکم ده خدا يکي از راه هايي است که مي تواند وضعيت و موقعيت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص کند.
اين مقاله، كوششي است براي پاسخ بدين پرسش ها: در کتاب امثال و حکم ده خدا سيماي زنان و مردان ايراني چگونه ترسيم شده است؟ سيماي زنان و مردان از نظر کليشه هاي جنسيتي يا تصورات قالبي در امثال و حکم به چه صورت نمايان شده است؟ چه صفات يا ويژگي هايي به برخي از رفتارهاي زنان و مردان نسبت داده شده است؟ آيا تصورات قالبي مربوط به زنان و مردان در امثال و حکم وجود دارد؟ با توجه به تصورات قالبي يا کليشه هاي جنسيتي چه توقع و انتظارهايي از زنان و مردان در امثال و حکم وجود دارد؟
امثال و حکم ده خدا، مشتمل بر چهار جلد و دوهزار و شصت و چهار صفحه و بيست و دو هزار و صد و سي و چهار مثل و نکته حکمي است
.
بطور کلي در کتاب امثال و حکم، ما شاهد تاييد باورهاي قالبي هستيم. نتايج بدست آمده از اين پژوهش در متن آورده شده است.