مقاله بررسي و مقايسه شاخصهاي ششگانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه شاخصهاي ششگانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژي
مقاله پراکنش فضایي
مقاله جرم
مقاله جرم شهري
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش شهرنشيني از يک طرف و کمبود فضا از طرف ديگر، ازدحام و تراکم بيش از حد جمعيت و فعاليت را در شهرهاي امروزي سبب شده است. درهم تنيدگي و فشردگي جمعيت داراي پيامدهاي گسترده اي بوده که يکي از آنها افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي است. در اين فرايند کلان شهرهاي کشور ما نيز با افزايش بي سابقه جرم و جنايت روبه رو هستند که اين مساله نه تنها دستگاه قضايي را با چالشي بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگي، اجتماعي، رواني، اقتصادي وحتي سياسي نيز مخاطره آميز بوده و هزينه هاي مادي و معنوي فراواني بر دوش جامعه مي گذارد. از آنجا که شهر شيراز به عنوان مترو پل جنوب از اين حيث در رده بالايي قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسي و مقايسه پراکنش فضايي جرم در بين مناطق مختلف شيراز، به ارزيابي شرايط محيطي شهر بر ميزان جرم وجنايت پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارتکاب جرم و کيفيت محيط مسکوني رابطه معني داري وجود دارد، علاوه بر اين، نوع فعاليت به عنوان يک عامل موثر در بروز جرم عمل مي نمايد. تاثير اين شاخصه ها در نقاط جرم خيز شهر به خوبي مشهود است.