مقاله بررسي و مقايسه مقاومت کنه واروآ نسبت به كنه كش هاي آپيستان، بايوارول و چك مايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه مقاومت کنه واروآ نسبت به كنه كش هاي آپيستان، بايوارول و چك مايت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله کنه واروآ
مقاله آپيستان
مقاله بايوارول
مقاله چک مايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورفولادچي پويا
جناب آقای / سرکار خانم: فوكس اشتفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي تعيين مناسب ترين داروي كنه كش در كشور مي باشد، نتايج حاصل از اين تحقيقات نشان مي دهند كه درصد موفقيت سه كنه كش (آپيستان، بايوارول و چك مايت) بسيار متفاوت بوده است. اختلاف موجود در درصد موفقيت كنه كش ها را مي توان ناشي از اختلاف در تاثير مواد موثره آنها دانست. كنه كش چك مايت نسبت به كنه كش هاي ديگر در مقابله با كنه واروآ در كليه تست ها تاثير بهتر و سريعتر داشته است. همچنين از نتايج به دست آمده در اين تحقيقات نمي توان از مقاوم بودن كليه كنه ها در مقابل مواد موثره فلووالينات مطمئن بود و مقاوم بودن تعدادي از آنها در مقابله با مواد موثره فلووالينات را مي توان در منشا و سرچشمه متفاوت كنه ها (واريته هاي مختلف) كه توسط زنبورهاي نر غريبه از مكان هاي ديگر منتقل گرديده اند جستجو نمود. با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات و احتمال مقاوم شدن كنه ها به مواد موثره پايروتروئيد بر اثر استفاده طولاني و مداوم، پيشنهاد مي گردد، جهت پيشگيري از كنه كش هاي مختلف با مواد موثره ديگري همانند چك مايت براي يك دوره كوتاه استفاده گردد.