مقاله بررسي و مقايسه ميزان رشد ماهيان در دو روش پرورش ماهيان گرمابي (يک برداشت و دو برداشت در سال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۵۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ميزان رشد ماهيان در دو روش پرورش ماهيان گرمابي (يک برداشت و دو برداشت در سال)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش کپور ماهيان
مقاله روش دو کشت در سال
مقاله مجتمع پرورش ماهي آزادگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينابي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي مفرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مينابي خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در يک مزرعه به مساحت چهل هکتار در مجتمع پرورش ماهي آزادگان (بيست کيلومتري اهواز – آبادان) انجام گرديد در اين پروژه روش مرسوم (يک برداشت در سال) پرورش ماهيان گرمابي با روش جديد (دو برداشت در سال) که برنامه توليد به دو دوره کوتاه شامل کشت اول و دوم است، مقايسه گرديد. در کشت اول ۲۴۰۰ ماهي در هکتار با ترکيب ماهي فيتوفاگ ۱۰۰۰ قطعه به وزن اوليه ۹۲٫۳۰±۲٫۷۷ گرم، ماهي کپور ۱۰۰۰ قطعه به وزن اوليه ۱۰٫۴۷±۲٫۶۴ گرم، ماهي آمور ۲۰۰ قطعه به وزن اوليه ۱۰۱٫۴۳±۱۴٫۹۲ گرم و ماهي بيگهد ۲۰۰ قطعه به وزن ۱۰۷٫۱۷±۱۴٫۲۶ گرم رهاسازي گرديد. پس از پايان دوره پرورش۱۳۰ روزه ماهيان کشت اول صيد گرديده و بعد از آبگيري دوباره ۲۶۰۰ ماهي در هکتار با ترکيب ماهي فيتوفاگ ۱۰۰۰ قطعه به وزن اوليه ۱۳۰٫۸۰±۵٫۷۷ گرم، ماهي کپور ۱۲۰۰ قطعه به وزن ۹٫۵۷±۲٫۴۵ گرم، ماهي آمور ۲۰۰ قطعه به وزن اوليه ۱۱۸٫۹۳±۱۲٫۹۵ گرم و ماهي بيگهد ۲۰۰ قطعه به وزن اوليه ۱۶۱٫۱۳±۹٫۴۳ گرم رهاسازي گرديد. پس از دوره ۲۱۵ روزه کشت دوم صيد گرديد. به منظور مقايسه توليدات و بازدهي روش دو برداشت در سال و روش مرسوم در مجتمع (يک کشت يا يک برداشت در سال) ۳ استخر يک هکتاري و ۳ استخر دو هکتاري به روش يک برداشت در سال (روش مرسوم) به عنوان شاهد و ۳ استخر يک هکتاري و ۳ استخر دو هکتاري به روش دو برداشت در سال (روش جديد) انجام شد. استخرهاي شاهد (روش مرسوم يا روش يک کشت در سال) به ميزان ۲۸۰۰ قطعه ماهي در واحد سطح با ترکيب ۱۲۰۰ قطعه ماهي فيتوفاگ به وزن اوليه ۷۱٫۲۳±۲٫۶۲ گرم، ۱۲۰۰ قطعه ماهي کپور ۲±۰٫۵ گرمي، ۲۰۰ قطعه ماهي آمور ۷۵٫۰۷±۴٫۴۲ گرمي و ۲۰۰ قطعه ماهي بيگهد ۷۹٫۷۰±۳٫۲۱ گرمي رهاسازي گرديد و پس از دوره ۳۳۲ روزه ماهيان روش يک کشت در سال صيد گرديد. پس از پايان برنامه توليد و برداشت محصول تجزيه و تحليل نتايج نشان داد ميانگين توليدات يک هکتار روش دو برداشت در سال ۷۱۵۱ کيلوگرم و ميانگين توليدات يک هکتار روش مرسوم ۶۵۱۶ کيلوگرم مي باشد. لذا روش دو برداشت در سال ۹٫۷ درصد افزايش توليدات در واحد سطح (هکتار) نسبت به روش مرسوم دارد که تجزيه و تحليل ميانگين ميزان توليد در واحد سطح هر دو روش نشاندهنده اختلاف معني دار (P<0.01) مي باشد.