مقاله بررسي و مقايسه ميزان ريزنشت اپيکالي به دنبال استفاده از چند گونه داروي هيدروکسيد کلسيم در مرحله آماده سازي کانال دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ميزان ريزنشت اپيکالي به دنبال استفاده از چند گونه داروي هيدروکسيد کلسيم در مرحله آماده سازي کانال دنداني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله دارو
مقاله هيدروکسيدکلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مسگراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صديق شمس مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طلعتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: استفاده از هيدروکسيدکلسيم به عنوان داروي درون کانال، در صورت پاک سازي نشدن کافي مي تواند باعث ريزنشت ماده پرکردني دايمي و شکست درمان شود.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي پرتو درماني ميزان برجا ماندن گونه هاي هيدروکسيدکلسيم و اثر آن بر ريزنشت آپيکالي بود.
مواد و روش: در اين پژوهش تجربي- آزمايشگاهي شمار ۷۵ دندان پرمولر کشيده شده  انساني انتخاب و به گونه تصادفي به پنج گروه بخش شدند. همه دندان ها به روش استپ بک (Step back) آماده سازي گرديدند، به گونه اي که ناحيه آپيکال تا اندازه ۳۰ گشاد شد. در گروه ۱، هيدروکسيدکلسيم آريادنت درون کانال قرار داده شد. در گروه ۲، با افزودن ۱۰ درصد سولفات باريم به پودر هيدروکسيدکلسيم آريادنت همانند گروه ۱ عمل شد. در گروه ۳، هيدروکسيدکلسيم دنسپلاي (Densply) و در گروه ۴، خمير هيدروکسيدکلسيم پالپدنت (Pulpdent) با سوزن ويژه در درون کانال قرار داده شد و در گروه ۵ به عنوان گروه شاهد، هيدروکسيدکلسيم استفاده نشد. سپس، کانال ها با يک شماره بالاتر از MAF (35) براي خالي کردن هيدروکسيدکلسيم آماده سازي شدند و ميزان برجا ماندن هيدروکسيدکلسيم از لحاظ پرتونگاري با آزمون کروسکال- واليس (Kruskal Wallis) و اندازه نفوذ رنگ در ناحيه آپيکال با آزمون آنوا (ANOVA) و توکي (Tukey) بررسي گرديد.
يافته ها: از لحاظ ميزان ريزنشت رنگ تفاوت ميان گروه ها معنادار نبود، ولي خمير پالپدنت ميزان بالاتري از برجا ماندن هيدروکسيدکلسيم را نشان مي داد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين بررسي، استفاده از خمير هيدروکسيدکلسيم با بيس متيل سلولز براي داروي درماني کانال پيشنهاد نمي شود.