مقاله بررسي و مقايسه کاربرد ميداني شماهاي مبتني بر روش ماسکينگام-کونژ در رودخانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه کاربرد ميداني شماهاي مبتني بر روش ماسکينگام-کونژ در رودخانه ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رونديابي
مقاله جريان غيرماندگار
مقاله ماسکينگام-کونژ
مقاله مدل هيدروديناميك
مقاله شماي محاسباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده صلاح
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش ريزي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش ماسکينگام-کونژ از روش هاي بسيار رايج رونديابي سيلاب است. در اين روش نيازي به واسنجي مدل بر پايه سيلاب هاي گذشته نيست و مشخصه هاي رونديابي تنها بر مبناي ويژگي هاي فيزيکي و آبي جداگانه محاسبه مي شوند. تعديل هاي بيشماري به منظور افزايش دقت در چند سال اخير براي اين روش پيشنهاد شده است. در اين پژوهش روش ماسکينگام-کونژ و تعديل هاي مختلف آن بررسي شده و کارآيي و دقت روش ها و شماهاي محاسباتي مبتني بر اين روش تعيين شده است. به منظور بررسي و ارايه قابليت کاربرد روش هاي مختلف مشخصه هاي ثابت و متغير ماسکينگام-کونژ در مسايل کاربردي، بيشماري از سيلاب هاي رودخانه کارون مورد بهره گيري قرار گرفت. به کمک روش هاي ياد شده هيدروگراف سيلاب ها رونديابي شده و نتايج به دست آمده با هيدروگراف هاي ديده شده خروجي مقايسه شده اند. همچنين نتايج روش هاي يادشده با نتايج بدست آمده از اجراي مدل هيدروليكي HEC-RAS براي همان هيدروگراف ها مقايسه شده اند. نتايج اين بررسي ها علاوه بر تاييد کارايي روش هاي ساده شده رونديابي نشان داد که در شرايطي که داده هاي جامع مورد نياز مدل هاي هيدروليكي در دسترس نباشند کاربرد اين روش ها مي تواند به نتايج بسيار رضايت بخشي منجر شوند. در اين پژوهش بر پايه مقايسه نتايج روش هاي مختلف با نتايج مدل هيدروليكي، بهترين روش براي شرايط آزمون شده تعيين و معرفي شد.