مقاله بررسي و مقايسه کمي برخي متابوليت هاي عمده (کروسين، پيکروکروسين و سافرانال) در بسته بندي هاي مختلف زعفران ايران به روش HPLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه کمي برخي متابوليت هاي عمده (کروسين، پيکروکروسين و سافرانال) در بسته بندي هاي مختلف زعفران ايران به روش HPLC
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرکوس سانيووس
مقاله کروسين
مقاله پيکروکروسين
مقاله سافرانال
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: بطحايي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي كيا بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: زعفران خوراکي کلاله خشک گونه گياهي کرکوس ساتيووس است که علاوه بر مصارف غذايي به عنوان ادويه، داراي خواص درماني متفاوتي نيز هست. در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد از ۱۹۰ تن توليد جهاني زعفران، متعلق به ايران است. به منظور بررسي کيفيت زعفران هاي مناطق مختلف دنيا توسط گروه هاي تحقيقاتي مختلف، زعفران هاي کشورهاي مختلف از جمله ايران از نظر کمي و کيفي مقايسه شده اند. ولي همواره، يک نمونه از زعفران هر کشور براي مطالعه انتخاب شده است. با توجه به اين که مناطق وسيعي از ايران زير کشت اين محصول است، به نظر مي رسد که استفاده از يک نمونه از نظر علمي و آماري نتايج صحيحي را به دنبال نداشته باشد. همچنين در صورت مشاهده تفاوت غلظت اجزا، استفاده از عصاره در مطالعات دارويي نيز نتايج تکرارپذيري را به دنبال نخواهد داشت. به منظور اثبات اين ادعا در تحقيق حاضر زعفران هاي بسته بندي شده توسط چند شرکت تجاري از لحاظ تشکيل دهنده هاي مهم آن، يعني کروسين، پيکروکروسين و سافرانال مقايسه شد.
مواد و روش ها: پنج نمونه متفاوت از پنج بسته بندي متعلق به شرکت هاي تجاري با نام هاي (به ترتيب حروف الفبا): احتشاميه، تروند، عباس زاده، صباغ و نوين زعفران به روش  HPLC UV/Visمطالعه شد. براي اين که در نتايج حاصل شبه اي از تبليغ يا طرفداري از شرکت خاصي وجود نداشته باشد، نمونه هاي فوق به شکل تصادفي از ۱ تا ۵ شماره گذاري شد.
نتايج: نتايج نشان داد که تمام نمونه ها حاوي اين اجزا و از نظر کيفي ارزشمند بود. از نظر کمي، بيشترين غلظت کارتنوييد کروسين در نمونه ۳ و بالاترين مقدار منوترپن آلدييدهاي پيکروکروسين و سافرانال به ترتيب در نمونه هاي ۱ و ۲ بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق و همچنين وجود مناطق وسيع زير کشت زعفران و شرايط متنوع آب و هوايي ايران، تاکيد مي شود که يک نمونه زعفران معياري از زعفران کل مناطق ايران نيست. تحقيقات توسط محققان حاضر در اين باره ادامه دارد.