مقاله بررسي و مميزي مخاطرات محيطي دامنه هاي مشرف به شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و مميزي مخاطرات محيطي دامنه هاي مشرف به شهر همدان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناپايداري
مقاله مخاطرات محيطي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله لغزش
مقاله ريزش
مقاله جريان واريزه اي
مقاله سوليفلكسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلدرمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسنجري ميرمهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط هاي طبيعي همواره دستخوش يکي از مهم ترين مخاطرات طبيعي، يعني حرکات توده اي بوده که باعث ناپايداري مي شود. شناسايي مناطق ناپايدار و مميزي آنها به منظور تشخيص و تعيين خطر عوامل محيطي يكي از موضوعات مهم در زمينه عمران مناطق كوهستاني محسوب مي شود. در اين بررسي، دامنه شمالي الوند مشرف به شهر همدان و مناطق اطراف آن به وسعت ۶۹۸٫۸ کيلومتر مربع به منظور تحليل فرايندهاي دامنه اي همچون ريزش، لغزش و جريان مواد بر اساس وضعيت ساختاري و ژئومرفولوژي، با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش برانسدن (۱۹۹۴) تعيين حدود شده است.
ابتدا نقشه هاي عامل در مقياس ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي (ArcGis9) تهيه و سپس با تلفيق آنها با يکديگر، منطقه به سه كلاسA ،B  و C، به ترتيب لغزش هاي عميق، ريزش ها و جريان واريزه اي و سنگي طبقه بندي شد. وجود واريزه هاي فراوان، لغزش هاي سطحي و جرياني همچون سوليفلكسيون و ريزش بلوك هاي سنگي از ديواره هاي پرشيب دامنه هاي سنگي، … از جمله شواهد و آثار مخاطرات محيطي مهم براي شهر همدان در منطقه است که بزرگترين مانع براي عمران و توسعه جهانگردي به شمار مي آيد. بررسي ها نشان مي دهد كه عواملي چون ساختار زمين شناسي، وضعيت ليتولوژي، شيب، توپوگرافي، پوشش گياهي، جريان هاي سطحي، تعداد و تراكم گسل ها، ترانشه ها، خاكريزي و بارگذاري، مورفولوژي دامنه ها از مهم ترين علل ناپايداري دامنه ها در منطقه اند.
نقشه هاي حاصل از پهنه بندي كلاس A،B  و C نشان مي دهد كه بيشترين قسمت ناپايدار منطقه مربوط به ليتولوژي سنگهاي گرانيتي مشرف به شهر همدان بوده، در حالي كه منطقه نسبتا پايدار را بيشتر قسمت هاي مياني منطقه مورد بررسي با ليتولوژي سنگهاي هورنفلس و شيست شامل مي شود. و دو قسمت ۶۴% از وسعت منطقه را به خود اختصاص داده اند. ارقام فوق دقت و تامل برنامه ريزان را، به ويژه به علت عمران منطقه و توسعه صنعت جهانگردي، احداث جاده، هتل، تله کابين و … را بيش از پيش مي طلبد.