مقاله بررسي و نقد آراي سلفيه در معنا شناسي صفات الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و نقد آراي سلفيه در معنا شناسي صفات الهي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلفيه
مقاله اسما الهي
مقاله صفات الهي
مقاله معناشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله بداشتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلفيه در شناخت اسما و صفات الهي، روش عقلي را بي اعتبار مي داند و فقط روش نقلي را مبناي معرفت خويش قرار داده است. در روش نقلي نيز به ظاهر گرايي در قرآن و سنت روي آورده است (بنگريد به: اله بداشتي، ۱۳۸۶: ۷۱-۴۱) از اين رو در معناشناسي صفات الهي نتوانسته تصوير روشني از صفات الهي به ويژه در صفات خبري مانند استواي خدا بر عرش، وجه داشتن، دست داشتن و … ارایه نمايد. در نتيجه، صفاتي زاید بر ذات را براي خدا اثبات كرده است، كه اين امر با توحيد صفاتي و به تبع آن با توحيد ذاتي به معناي بساطت ذات از هرگونه تركيب، تعارض دارد. در اين مختصر، ابتدا مساله معنا شناسي و سپس از اين زاويه، مباني و اصول سلفيه در صفات بررسي و نقد مي شود.