مقاله بررسي و نقد ديالکتيک تعالي و حلول از ديدگاه مولانا و مايستر اکهارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و نقد ديالکتيک تعالي و حلول از ديدگاه مولانا و مايستر اکهارت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديالکتيک حلول و تعالي
مقاله ديالکتيک عروج و درون بود
مقاله الهيات سلبي
مقاله اکهارت
مقاله مولانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سنت اديان ابراهيمي، آثار عارفان را با رويکردهاي الهياتي گوناگون مي ‌توان بررسي کرد. يکي از مهم ‌ترين و پررونق ‌ترين رويکردهاي الهياتي در الهيات جديد، رويکرد سلبي است. در مقاله‌ حاضر، به يکي از درون‌ مايه ‌هاي اصلي الهيات سلبي، يعني رابطه‌ خدا و نفس، و دو رابطه ‌ديالکتيکي ذيل بحث خدا و نفس، يعني ديالکتيک حلول و تعالي و ديالکتيک عروج و درون ‌بود، در آثار دو عارف بزرگ مسلمان و مسيحي، مولانا و مايستر اکهارت، مي‌پردازيم. رابطه‌ خدا و نفس و به دنبال آن ديالکتيک حلول و تعالي و ديالکتيک عروج و درون‌ بود، ذيل بعد هستي ‌شناختي الهيات سلبي بررسي شده است‌‌.