مقاله بررسي و نقد مباني معيار عدالت اقتصادي رالز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و نقد مباني معيار عدالت اقتصادي رالز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت اقتصادي
مقاله معيار رالزي
مقاله روش شناسي
مقاله قوانين عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: آرمان مهر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع «عدالت» دغدغه فكري بسياري از متفكران بوده است. در ميان نظريه پردازان و متفكران معاصر، آراي «جان رالز» جايگاه ويژه اي دارد. رالز به نوعي در شمار تساوي گرايان قرار مي گيرد؛ اما در عين تساوي گرايي به مباني ليبراليسم پايبند است. تازگي نظريه او از اين جهت است كه فرد گرايي را با مساوات طلبي و وظايف اجتماعي درهم مي آميزد كه علاوه بر ايجاد تحول در علوم انساني، منشا سياست هاي اقتصادي – اجتماعي جديدي مي شود. در اين نوشتار با رويكردي تحليلي و با كمك تئوري هاي عدالت و تئوري هاي اقتصاد بخش عمومي، روش كتابخانه اي و تحليل محتوا، جايگاه و روش شناسي عدالت رالز بررسي و نقد مي شود.