مقاله بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري كاوازاكي در كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي ۸۷-۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري كاوازاكي در كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي ۸۷-۱۳۷۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاوازاكي
مقاله عوارض قلبي
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كاوازاكي يك بيماري حاد تب دار همراه با عوارض قلبي عروقي است و درگيري قلبي مهمترين تظاهر آن است. با توجه به اين كه اين بيماري در كشورهاي آسيايي رو به افزايش است، اين مطالعه با هدف بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري كاوازاكي در كودكان بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي پرونده كليه كودكان مبتلا به كاوازاكي (۶۹ نفر) كه طي سال هاي ۸۷-۱۳۷۷ به بيمارستان شهيد كاشان مراجعه كرده بودند، مطالعه شده و كليه افراد جهت انجام اكوكارديوگرافي مجدد دعوت شدند. نتايج به صورت آمار توصيفي بر اساس جداول طراحي شده ارايه گرديد.
نتايج: از ۶۹ بيمار كاوازاكي، ۴۴ نفر (۸/۶۳ درصد) مذكر و ۲۵ نفر (۲/۳۶ درصد) مونث بودند. ۳۷ درصد از موارد بستري در فصل بهار بودند. ۱۰۰ درصد كودكان مبتلا به كاوازاكي داراي تب بودند و ۹/۸۹ درصد مبتلايان داراي ESR بالا بودند. ۶/۲۴ درصد داراي LDH بالا بوده و آلبومين در ۲/۷۱ درصد بيماران پايين تر از محدوده نرمال بود. به ترتيب ۲/۵۱ و ۴۰ درصد بيماران داراي ALT وAST افزايش يافته بوده و ۸/۱۸ درصد كودكان داراي كاوازاكي ناكامل بودند. دو مورد عوارض قلبي در بيماران مشاهده شد كه در هر دو مورد آلبومين سرم پايين بود. روند صعودي در مورد بروز بيماري از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷ مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به روند صعودي بروز كاوازاكي در طي سال هاي اخير، توجه به علايم بيماري به خصوص در موارد ناكامل با هدف تجويز زود هنگام IVIG و پيش گيري از عوارض و همچنين سنجش سطح سرمي آلبومين از اهميت بالايي برخوردار است.