مقاله بررسي يافته هاي سونوگرافي ساده و داپلر رنگي در مبتلايان به رد پيوند كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۳۴ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي سونوگرافي ساده و داپلر رنگي در مبتلايان به رد پيوند كليه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي ساده
مقاله سونوگرافي داپلر
مقاله رد كليه پيوندي
مقاله يافته ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي نژاد مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه يافته هاي سونوگرافي ساده (gray scale) و داپلر در مبتلايان به رد پيوند كليه انجام گرفته است.
روش بررسي: نوع مطالعه مقطعي، كه بر روي ۶۰ بيمار ۳۷) مرد و ۲۳ زن) در مركز آموزشي درماني هاشمي نژاد (تهران) انجام گرديد. ابتدا براي بيماران سونوگرافي ساده و سپس سونوگرافي داپلر و همچنين سطح سرمي كراتنين اوليه و در صورت نياز گراتنين متوالي بيماران چك شده است. اين مطالعه با استفاده از دستگاه سونوگرافي AU4 و پروب هاي ۷٫۵ و MHz3.5 صورت گرفته است.
يافته ها: شايعترين علامت مورفولوژيك سونوگرافي ساده افزايش قطر قدامي خلفي كليه با ۱۹ مورد (%۳۱٫۷) بود. علايم شايع بعدي به ترتيب شامل؛ افزايش اكوي كورتكس ۱۸ مورد (%۳۰)، برجسته بودن و يا هايپواكوشدن پيراميدها ۱۲ مورد (%۲۰)، كاهش اكوي سينوس كليه پيوندي ۷ مورد (۱۱٫۷) و در نهايت نادرترين علامت، وجود نواحي هايپواكوي فوكال در پارانشيم ۲ مورد (%۳٫۳) بود. ۳۱ بيمار (%۵۱٫۷) يافته هاي سونوگرافي ساده آنها مثبت بود. در ۴۷ مورد (%۷۸٫۳) بيماران داراي RI≥۰٫۸ بوده و ۱۳ مورد (%۲۱٫۷) داراي RI≥۰٫۹ مي باشند. گروه سني ۵۱-۶۵ سال با %۴۳٫۴ بيشترين فراواني را داشتند كه علايم سونوگرافي ساده و داپلر در آنها ديده شد. در %۲۳٫۴ ميزان كراتنين نرمال بود. ۴۶ نفر (%۷۶٫۶) بيماران مبتلا به رد زود هنگام و ۱۴ مورد ديگر (%۲۳٫۴) دچار رد دير هنگام بودند.
نتيجه گيري: بهترين و حساس ترين روش غيرتهاجمي در تشخيص دقيق و زود هنگام رد كليه پيوندي سونوگرافي داپلر RI (Resistive index) مي باشد. RI≥۰٫۸ استفاده از بيوپسي را مرتفع نموده است. يافته هاي سونوگرافي ساده داراي حساسيت بسيار كمتري نسبت به داپلر مي باشد.