مقاله بررسي يك مدل نورد فويل همراه با اعمال اثرات روانسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي يك مدل نورد فويل همراه با اعمال اثرات روانسازي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوردسرد
مقاله فويل
مقاله روانكاري مخلوط
مقاله روش قاچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب اف مينا
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرايند نورد سرد فويل ها، با توجه به ضخامت بسيار كم آنها (كمتر از ۵۰mm) از تغيير شكل الاستيك غلتكها در برابر تغيير ضخامت ورق نمي توان صرفنظر كرد. بنابراين با در نظر گرفتن سيستم فويل و غلتك به عنوان يك سيستم فنر با ضريب سختي متغير در طول ناحيه كاري و استفاده از تنش هاي تماسي هرتز مي توان اين تغيير شكل را به دست آورد. از طرف ديگر كاهش ضخامت در فويل ها احتياج به نيروي نورد بالايي دارد كه براي كاهش مقدار اين نيرو و همچنين بهبود خواص سطحي مي توان از روانساز هاي ويژه اي استفاده كرد. در صورت صرفنظر کردن از اين تغييرات تخمين دست پاييني از ميزان نيروي نورد خواهيم داشت كه آن نيز بر انتخاب نوع روانكار موثر مي باشد. بسته به خواص روانساز مورد استفاده و سرعت فويل، مكانيزمهاي روانكاري متفاوتي به وجود مي آيد. مكانيزم روانسازي مخلوط مكانيزم غالب در فرآيند نورد سرد است در اين تحقيق فرايند نورد فويل ها همراه با روانكاري مخلوط با استفاده از روش قاچي مورد بررسي قرار گرفته است.