مقاله بررسي يک اپيدمي وبا در شهرستان کرج در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي يک اپيدمي وبا در شهرستان کرج در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدمي
مقاله وبا
مقاله کرج
مقاله بررسي اپيدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مومني عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: وبا همواره به عنوان تهديدي براي سلامت عمومي کشورهاي فقير و در حال توسعه سراسر دنيا محسوب مي ‌شود. هرساله اپيدمي ‌هايي از وبا در دنيا رخ مي‌ دهد و در ايران نيز طغيان ‌هايي از اين بيماري در طي سال ‌هاي گذشته در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. هدف اين پژوهش بررسي اپيدمي و ارتباط بروز بيماري با عوامل خطرساز آن به منظور شناسايي عوامل خطر آن و البته با هدف کاربردي کنترل اپيدمي در همان زمان بوده است.
روش كار: اين مطالعه، يک مطالعه مورد – شاهدي (case control) به منظور بررسي اپيدمي (outbreak investigation) مي‌ باشد. ۵۴ مورد بيمار مبتلا به وباي تشخيص داده شده بر اساس نتايج آزمايشگاهي با ۱۰۶ شاهد از همسايه ‌هاي بيماران که از نظر گروه سني و جنسي همسان شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: در طي بروز اپيدمي وباي کرج درسال ۱۳۸۷در مجموع ۵۴ مورد کشت مدفوع از نظر ويبريو کلرا، سروتايپ اينابا، مثبت اعلام گرديد. بر اساس نتايج اين مطالعه نسبت شانس براي عوامل خطر مصرف سبزيجات و ميوه‌ جات ۳۵٫۳ و مصرف يخ کارخانه ‌اي ۴۳٫۴ بدست آمد.
نتيجه ‌گيري: مصرف ميوه و سبزيجات و مصرف يخ کارخانه ‌اي دو عامل خطر بروز وبا در طي اين طغيان بودند. در همان زمان از سبزيجات مصرفي در زمان اپيدمي در سطح شهرستان نيز نمونه برداري بعمل آمد که بعضي ازنمونه سبزيجات از نظر ناگ (NAG) مثبت بودند. در اپيدمي ‌هاي وبا در ايران بايد کنترل سبزيجات وروش آبياري آن‌ ها و آب مصرفي کارخانه ‌هاي يخ ‌سازي مورد توجه جدي قرار گيرد. با توجه به نقش اين عوامل درچند اپيدمي وبا و بيماري ‌هاي روده ‌اي ديگر در کشور درسال ‌هاي گذشته، به منظور پيشگيري از طغيان ‌هاي در آينده، بايد برنامه هايي براي بهداشتي کردن اين موارد در کشور به عمل آيد.